studio@radiopetrov.com
545 21 55 11
vaše
pohodové
rádio
právě vysílá
Luboš Goby
Monika Staňková
Spustit vysílání ►

Soutěže

Vyhrávejte spoustu skvělých cen

Pravidla soutěží Rádia Petrov

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Organizátor soutěže (Rádio Petrov) si vyhrazuje právo stanovit pravidla soutěže, pozměnit nebo upravit pravidla soutěže v průběhu konání, upravit délku konání soutěže a také právo soutěž zrušit nebo předčasně  ukončit bez udání důvodu.
 3. V libovolné soutěži může každý vyhrát pouze 1x za kalendářní měsíc. Týká se to i rodinných příslušníků výherce. Pokud soutěžící pravidla poruší a vyhraje během kalendářního měsíce opakovaně, má nárok pouze na cenu, kterou vyhrál jako první v daném měsíci. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili na základě žádostí mnoha posluchačů, kterým se nedařilo dovolat do našich soutěží. Jde nám především o to, abychom pro všechny byli pohodovým rádiem a všem nabízeli stejné možnosti a šance.
 4. Pokud se ukáže, že výhercem se stala osoba v rozporu s pravidly, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na vydání výhry.
 5. Při výdeji výhry je výherce povinen předložit jakýkoli identifikační průkaz. Bez kontroly údajů předávajícím pracovníkem není možné výhru vydat. Pokud si výherce není schopen výhru přijít osobně převzít, je povinen toto oznámit na email info@radiopetrov.com a zároveň sdělit jméno osoby, která vyzvedne výhru za něj. Tato osoba přinese úředně ověřenou plnou moc.
 6. Organizátor soutěže může použít osobní údaje a projevy soutěžícího (jméno, hlas, ...) pro propagační účely Rádia Petrov.
 7. Pokud je výhrou v soutěži vstupenka na koncert, poukaz apod., vážící se k určitému datu, neodpovídá organizátor za délku její expirace.
 8. Výherce ztrácí nárok na vydání výhry 30 dnů od data konání soutěže. Výhry nezasíláme poštou.
 9. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Rádia Petrov a jejich rodinní příslušníci.
 10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani není možné směnit výhru za peníze.
 11. Soutěžící při vyzvednutí výhry svým podpisem dobrovolně vyjadřuje souhlas s využitím osobních údajů pro evidenci v systému výher Rádia Petrov (jméno, telefon, email). Tento souhlas lze kdykoli zrušit emailem na recepce@radiopetrov.com

Vydávání výher

Po  10:00 - 11:30   16:00 - 17:00
Čt  10:00 - 11:30   16:00 - 17:00

Přejeme hodně štěstí!

facebook Rádia Petrov
Reklama
Víkendový magazín
Fotogalerie
Reklama
© Rádio Petrov
Všechna práva vyhrazena

RP MEDIA s.r.o
Lidická 48, 602 00 Brno
IČO: 05373123
DIČ: CZ05373123